+381 65 933 6 993 cacaofizio@gmail.com

Trebertove struje

Zdravlje na prvom mestu!

Ultrastimulativne struje su monofazni pravougli impulsi širine 2 ms i pauze 5 ms.

Njihovo TERAPIJSKO dejstvo je:

  • analgetsko (smanjuju osećaj bola),
  • vazodilatatorno (širenje krvnih sudova).

Indikacije:

  • bolna stanja kod reumatskih bolesti, posle traume (povreda) i druge geneze.

FIZIKALNE PROCEDURE SA ODLIČNIM REZULTATIMA U PROCESU REHABILITACIJE

Zakažite tretman...