+381 65 933 6 993 cacaofizio@gmail.com

Inverzioni trenažer

Zdravlje na prvom mestu!

INVERZIONA KLUPA – antigravitaciona terapija za smanjenje bolova u leđima

Bolovi u leđima zahvataju većinu svetske populacije u nekom trenutku u životu i upravo je ovaj simptom najčešći razlog za odlazak lekaru.
Način života u pretežno sedećem položaju dodatno pojačava bolove uzrokovane poremećajima mišića i kostiju leđa. Treba imati na umu da je bol u leđima samo simptom, a ne bolest.

Naime, njegovi uzroci mogu biti brojni. Lekari navode čak oko 150 različitih uzroka bolova u leđima. Najčešći bol u leđima je onaj mehanički, čak u 90 posto slučajeva, dok upalna bol u leđima čini jedan do pet posto svih slučajeva ove vrste bolova.

Istraživanja sprovedena u SAD-u pokazala su da 80-90% odraslih osoba doživi bolove u donjem delu leđa i da su oni vodeći uzrok nesposobnosti kod ljudi mlađih od 45 godina i drugi vodeći uzrok poseta lekarima. Navedene činjenice dovoljan su razlog da se kičmi na vreme posveti potrebna pažnja i preventivno deluje, u smislu očuvanja njene funkcionalnosti i zdravlja.

UZROCI BOLOVA U KIČMI

Kičma se kod odraslih osoba sastoji od 33 pršljena raspoređena u pet regija: 7 vratnih, 12 torakalnih, 5 lumbalnih, 5 sakralnih i 4 trtična. Kičma je fleksibilna, jer se sastoji od relativno malih kostiju – pršljenova, koji su spojeni otpornim diskovima. 25 cervikalnih, torakalnih, lumbalnih i prvi sakralni kralježak čine zglobove koji olakšavaju i kontrolišu fleksibilnost kičme. Diskovi za vreme kretanja i mirovanja podnose pritisak različite težine, te kao jastuci podnose promene u prenosima sila.

Kod stajanja pritisak na diskove iznosi 100%, dok se u sedenju može povećati čak do 250%, pa je jasno odakle nastaju i bolovi u leđima nakon dugotrajnog sedenja.

Naime, u sedenju su mišići leđa i trupa opušteni, pa kičma sama “nosi” svu težinu ovoga položaja. Pritisak na diskove se tokom ležanja spušta na oko 75%, a minimum koji se može postići ležanjem iznosi oko 25%. Da bi se pritisak na diskove, a time i na kičmu potpuno otklonio, potrebno je kičmu potpuno poravnati (tada je pritisak na diskove jednak 0), a to se postiže antigravitacionom terapijom uz pomoć inverzione klupe.

U normalnom stanju, diskovi se hrane konstantnim recikliranjem tečnosti diska, što se događa unutar normalnih granica spinalnih pokreta. Pri pokretu, disk uvlači tečnost punu kiseonika i nutrijenata i izbacuje otpadne tečnosti. Taj proces difuzije (usisavanja) tečnosti je u velikoj meri određen unutrašnjim pritiskom diska. Taj mehanizam difuzije radi dobro dokle god diskovi nisu oštećeni, a pokretljivost kičme je normalna. Ali kad se disk jednom ošteti, njegova sposobnost za zadržavanje tečnosti nestaje, pa on postaje suv, krhak (lomljiv) i degeneriše, se što vodi do hroničnog problema.

Bol u leđima može biti izazvana individualnim, psihosocijalnim i fizičkim uzrocima, a na svaki od njih treba pravovremeno i kvalitetno reagovati. Individualni uzroci su oni povezani sa polom, starošću, ukupnim zdravljem i životnim navikama. Pod psihosocijalne se ubrajaju stres, depresija, emocionalna nestabilnost i sl. Na kraju, fizički uzroci su fizička neaktivnost, prekomerna težina, manjak kondicije, način života u sedećem položaju, nepravilno sedenje, loše držanje tela, slabost mišića i ligamenata uz degenerativne promene lokomotornog sistema.

INVERZNA ILI ANTIGRAVITACIONA TERAPIJA

Kako je rečeno, inverznom ili antigravitacionom terapijom se postiže potpuno oslobađanje pritiska na pršljenove i diskove pri čemu se pritisak među diskovima smanjuje na 0.

Inverzna terapija uključuje postavljanje u položaj potpunog obrnutog viska (uspravno prema dnu, s glavom prema dole) ili položaj manjeg ugla, ali i dalje u poziciji u kojoj je glava u nižoj poziciji od nogu. Telo pritom mora biti ravno, a kičma opružena. U ovom položaju se događa tzv. spinalna dekompresija i način je rasterećenja kičme. Ovim postupkom se nežno isteže kičma, smanjujući pritom pritisak u diskovima i zglobovima i pojačavajući prirodni proces zaceljenja oštećenih diskova.

Primenom inverzne terapije poboljšava se protok krvi i izmena hranjivih supstanci u povređenom području. Negativan pritisak stvoren dekompresijom smanjuje pritisak unutar diska i pritisak na živce, odstranjujući pritom bol i disfunkciju i dozvoljavajući da hernija i bulbing diska budu uvučeni natrag na odgovarajuće mesto, čime se otklanjaju bolovi, a kičma “vraća” u svoj željeni položaj.

Antigravitaciona terapija smanjuje gravitacioni pritisak sa diskova i nerava u kičmi i povećava prostor među pršljenovima. Radi se o terapiji kojom se istezanjem kičme smanjuje bol u leđima.

FIZIKALNE PROCEDURE SA ODLIČNIM REZULTATIMA U PROCESU REHABILITACIJE

Zakažite tretman...