+381 65 933 6 993 cacaofizio@gmail.com

Laser

Zdravlje na prvom mestu!

FASCINANTNO OTKRIĆE XX veka! Na ideju o stimulisanom zračenju došao je Ajnštajn 1917.godine ali je trebalo da prođe mnogo godina dok se ta ideja realizovala.

LASERSKA SVETLOST je stimulisana emisija elektromagnetnog zračenja iz spektra nejonizujućeg zračenja. To je veoma usmeren snop koherentne monohromatske (infracrvene,vidljive ili ultraljubičaste) svetlosti. U osnovi delovanja laserske svetlosti je FOTOBIOLOŠKA

INTERAKCIJA sa živim tkivom. U fizikalnoj medicini se koriste laseri male snage koji ostvaruju biostimulativni efekat (terapijski tj.biostimulativni laseri) bez termičkog efekta i bez morfoloških promena obasjanog tkiva. Koriste sonde sa diodama iz nevidljivog dela spektra (830 nm) koje uz povećanu izlaznu snagu (iznad 150 mW) imaju znatno veću dubinu prodiranja svetlosti (do 40-60 mm) i time omogućavaju tretmane na dubljim delovima tela.

Terapijska dejstva LASERA su:

 • snažno analgetsko (dejstvo protiv bola),
 • snažno antiinflamatorno, antiedematozno (protiv upale i bola),
 • izrazito biostimulativno dejstvo (regeneriše – obnavlja tkiva).

Posebno izdvajamo PREDNOSTI LASERA:

 • značajno i brzo dejstvo na smanjenje bola
 • značajno skraćuje vreme lečenja,
 • može se primeniti u akutnoj fazi jer je atermička procedura – ne zagreva tkiva!
 • pozitivan uticaj na regeneraciju kosti, regeneraciju perifernih nerava, mišićnih vlakana i kože.

Laser je odlična terapija izbora kod sportskih povreda (parcijalne rupture mišića), bolova , kao i kod rana koje sporo zarastaju kao sto su varikozni ulkusi (ulcus cruris).

Indikacije za primenu LASERA su brojne:

 • bolni sindromi,
 • povrede zglobova, ligamenata, tetiva i mišića,
 • prelomi kostiju,
 • sportske povrede,
 • cervikalni i lumbalni sindrom,
 • zapaljenske reumatske bolesti (reumatoidni artritis, psorijatični artritis, giht,…),
 • degenerativna reumatska oboljenja kičmenog stuba (spondiloza) i perifernih zglobova (gonartroza, koksartroza, artroze sitnih zglobova šake),
 • vanzglobni reumatizam (zapaljenje mekih tkiva oko zglobova ),
 • periartritis ramena-sindrom bolnog ramena,
 • peritrohanteritis – periartritis kuka,
 • tendinitisi, entezopatije, burzitisi,
 • fibromialgija,
 • sindrom karpalnog tunela i sindrom tarzalnog tunela( kompresivne neuropatije),
 • radikulopatije,
 • neuralgije (neuralgija trigeminusa, postherpetična neuralgija),
 • neuritisi,
 • rane koje sporo zarastaju (varikozni ulkusi), opekotine

Kontraindikacije za primenu LASERA su:

 

 • trudnoća,
 • zone epifiznog rasta kod dece (zone rasta kostiju),
 • maligna oboljenja,
 • epilepsija,
 • predeo očiju i štitne žlezde,
 • krvarenje i sklonost ka krvarenju (hemoragični sindromi)
 • prekordijalna regija (prednji deo grudnog koša) kod bolesnika sa kardiohirurškim intervencijama, anginom pectoris i poremećajima ritma,
 • PACE MAKER (pejsmejker)

FIZIKALNE PROCEDURE SA ODLIČNIM REZULTATIMA U PROCESU REHABILITACIJE

Zakažite tretman...