+381 65 933 6 993 cacaofizio@gmail.com

Elektroforeza

Zdravlje na prvom mestu!

Pod elektroforezom lekova podrazumeva se transkutano unošenje lekova preko intaktne kože, u organizam pomoću galvanske struje. Da bi neki lek mogao da se unosi u organizam elektroforezom mora ispunjavati sledeće uslove:

  • lek mora biti u vodenom rastvoru (ne mogu uljani rastvori)
  • da se u kolu galvanske struje disocira na pozitivne i negativne jone

Prednosti unošenja lekova elektroforezom su:

  • protrahovano dejstvo leka, jer jedan deo unetog leka stvara u koži i potkožnom tkivu depo, koji zavisno od vrste leka traje nekoliko časova do nekoliko dana, a zatim putem limfe i krvi prelazi u ceo organizam;
  • lokalno delovanje kod površnog patološkog procesa;
  • izbegavanje gastrične intolerancije i zaobilaženje krvotoka jetre;
  • elektroforeza je bezbolna procedura.

    FIZIKALNE PROCEDURE SA ODLIČNIM REZULTATIMA U PROCESU REHABILITACIJE

    Zakažite tretman...